fbpx

Wholesale

Potato, White
Potato, White
Potato, White
by the 5 pound bag
$15.00
Kale
Kale
Kale
by the bunch
$4.00
Cilantro
Cilantro
Cilantro
by the pound
$17.00
Rosemary
Rosemary
Rosemary
by the bunch
$3.00
Salad Mix
Salad Mix
Salad Mix
by the pound
$12.00
Spinach
Spinach
Spinach
by the pound
$10.00
Sweet Potato
Sweet Potato
Sweet Potato
by the 5 pound bag
$16.50